• Nắp cuộn CB-744 là một trong những ý tưởng sáng tạo, mới mẻ trong ngành công nghiệp chế tạo nắp thùng xe bán tải.