0938 38 11 38 HCM 0906 63 27 67 HN
Các sản phẩm do công ty chúng tôi phân phối, đã được đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp.